Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

06.10.2021 tarih ve 2021/17-02 sayılı senato kararı

21.01.2020 tarih ve 2020/02-02 sayılı senato kararı ile kabul edilen Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği’nin iptal edilmesi ve Üniversitemiz Hizmet İçi Eğitim Yönergesi’nin  oluşturulması talebi ile ilgili Personel Daire Başkanlığı’nın 05.10.2021 tarih ve E.85097 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü.

 

               Yapılan görüşmeler sonucunda; 21.01.2020 tarih ve 2020/02-02 sayılı senato kararının iptaline ve Üniversitemiz Hizmet İçi Eğitim Yönergesi’nin ekte belirtilen şekilde kabulüne oy birliği ile karar verildi.

MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ

TR