Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

24.11.2021 tarih ve 2021/19-03 sayılı senato kararı

Üniversitemiz Öğrenci Yemek Bursuna dair hazırlanan “Yemek Bursu Yönergesi” ile ilgili Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın 10.11.2021 tarih ve E.89876 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü.

 

            Yapılan görüşmeler sonucunda; Üniversitemiz “Yemek Bursu Yönergesi”nin ve ekli belgelerinin hazırlanan ekteki şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ YEMEK BURSU YÖNERGESİ

TR