Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

24.11.2021 tarih ve 2021/19-02 sayılı senato kararı

Üniversitemiz Öğrenci Konseyinin kuruluş, görev, yetki ve çalışma esaslarının düzenlendiği Öğrenci Konseyi Yönergesi eğitim komisyonunda görüşülmüş olup, yönerge ile ilgili Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 23.11.2021 tarih ve E.91521 sayılı yazısı ve ekli eğitim komisyonu karar tutanağı görüşüldü.

 

            Yapılan görüşmeler sonucunda; Üniversitemiz “Öğrenci Konseyi Yönergesi”nin hazırlanan ekteki şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

TR