Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

09.12.2021 tarih ve 2021/20-02 sayılı senato kararı

Üniversitemiz “Kurumsal Etik İlkeleri ve Kurumsal Etik Kurulu Yönergesi” ile ilgili Personel Daire Başkanlığı’nın 08.12.2021 tarih ve E.92890 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü.

 

            Yapılan görüşmeler sonucunda; Üniversitemiz “Kurumsal Etik İlkeleri ve Kurumsal Etik Kurulu Yönergesi” nin ekteki şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL ETİK İLKELERİ VE KURUMSAL ETİK KURULU YÖNERGESİ_

TR