Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

09.12.2021tarih ve 2021/20-01 sayılı senato kararı

Üniversitemiz “Ödül Yönergesi” ile ilgili Personel Daire Başkanlığı’nın 08.12.2021 tarih ve E.92890 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü.

 

            Yapılan görüşmeler sonucunda; Üniversitemiz “Ödül Yönergesi” nin ekteki şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ÖDÜL YÖNERGESİ

TR