Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

23.09.2021 tarih ve 2021/16-12 sayılı senato kararı

Üniversitemiz “Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu”nun kurulması ve yönergesinin oluşturulması ile ilgili Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı’nın 22.09.2021 tarih ve E.83911 sayılı yazısı ve eki görüşüldü.

            Yapılan görüşmeler sonucunda; Üniversitemiz “Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu”nun kurulmasının uygun olduğuna ve yönergesinin ekteki şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurul Yönergesi

TR