Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

23.09.2021 tarih ve 2021/16-09 sayılı senato kararı

Üniversitemiz “Ders Görevlendirme Yönergesi”nin oluşturulması ile ilgili Personel Daire Başkanlığı’nın 22.09.2021 tarih ve E.83868 sayılı yazısı ve eki görüşüldü.

         Yapılan görüşmeler sonucunda; Üniversitemiz “Ders Görevlendirme Yönergesi”nin hazırlanan ekteki şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Ders Görevlendirme Yönergesi

TR