Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

23.09.2021 tarih ve 2021/16-08 sayılı senato kararı

Üniversitemiz seçmeli ders havuzuna eklenecek seçmeli dersler ile ilgili alınan Üniversitemiz Eğitim Komisyonu Karar Tutanağı ve eklenecek ders listesi ile ilgili Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 20.09.2021 tarih ve E.83595 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü.

         Yapılan görüşmeler sonucunda;

  • Üniversitemiz seçmeli ders havuzuna eklenecek seçmeli derslerin ekteki şekliyle kabulüne,
  • Bu seçmeli derslerin;

1-) Yüz yüze yapılmasına,

2-) İlçelerde yer alan Meslek Yüksekokulu öğrencileri öncelikli olarak kendi birimlerinde açılan seçmeli dersleri tercih edebilecekler ancak, merkez yerleşkedeki akademik birimlerde açılan seçmeli derslerden birisini tercih etmek isteyen öğrenciler için de bu imkanın sağlanmasına,

       Oy birliğiyle karar verildi.

Seçmeli Ders Havuzuna Eklenecek Ders Listesi

TR