Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

23.09.2021 tarih ve 2021/16-07 sayılı senato kararı

Üniversitemiz “Tıp Fakültesi Akademik Danışmanlık Yönergesi”nin oluşturulması talebi ile ilgili Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 20.09.2021 tarih ve E.83486 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü.

          Yapılan görüşmeler sonucunda; “Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Akademik Danışmanlık Yönergesi”nin ekteki şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Akademik Danışmanlık Yönergesi

TR