Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

23.09.2021 tarih ve 2021/16-04 sayılı senato kararı

Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı Güz dönemi Akademik Takvimi’nin güncellenmesine dair Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü’nün 15.09.2021 tarih ve E.83132 sayılı yazısı ve ekli 03.09.2021 tarih ve 2021/7-3 sayılı Enstitü Kurul Kararı görüşüldü.

           Yapılan görüşmeler sonucunda; Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı Güz dönemi Akademik Takvimi’nin güncellenen ekli şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Takvimi

TR