Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

27.04.2021 tarih ve 2021/09-02 sayılı senato kararı

KARAR NO: 2021/09-02: Üniversitemiz “Uluslararasılaşma Politikası”nın belirlenmesi ile ilgili Uluslararası Öğrenci Ofisi’nin 19.04.2021 tarih ve E.67116 sayılı yazısı ve eki görüşüldü.

 

                 Yapılan görüşmeler sonucunda; Üniversitemiz “Uluslararasılaşma Politikası”nın ekteki şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Uluslararasılaşma Politikası

TR