Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

25.08.2021 tarih ve 2021/15-04 sayılı senato kararı

KARAR NO: 2021/15-04: Üniversitemiz Öğrenci Toplulukları Yönergesi’nin revize edilmesi ile ilgili Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın 17.08.2021 tarih ve E.79206 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü.

         

          Yapılan görüşmeler sonucunda; Üniversitemiz 09/10/2018 tarih ve 2018/3-1 sayılı senato kararı kabul edilerek ile yürürlüğe girmiş olan “Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesi’nin ve ekli formlarının revize edilen ekteki şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Öğrenci Toplulukları Yönergesi

TR