Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

25.08.2021 tarih ve 2021/15-03 sayılı senato kararı

KARAR NO: 2021/15-03: Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı bulunan Kısmı Zamanlı Öğrenci Yönergesi’nin oluşturulması ile ilgili Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığın 13.08.2021 tarih ve E.78854 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü.

         

          Yapılan görüşmeler sonucunda; Üniversitemiz “Kısmı Zamanlı Öğrenci Yönergesi” ve eklerinin düzenlenen ekteki şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Kısmi Zamanlı Öğrenci Yönergesi

TR