Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

25.08.2021 tarih ve 2021/15-01 sayılı senato kararı

KARAR NO: 2021/15-01: Üniversitemiz 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı akademik takviminin revizesi ve Üniversitemiz akademik birimlerinde, 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı Güz döneminde ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerdeki derslerin hangi eğitim-öğretim yöntemiyle yürütüleceğine ilişkin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 24.08.2021 tarih ve E.80150 sayılı yazısı ve eki görüşüldü.

 

          Yapılan görüşmeler sonucunda;

         * Üniversitemiz 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı akademik takviminin (Tıp Fakültesi Hariç) revize edilen ekteki şekliyle kabulüne,

         * 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı Güz döneminde Malatya Turgut Özal Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü programlarında, COVID19 salgını ve fizikî koşullar gözetilerek, eğitim-öğretim faaliyetlerinin sağlıklı ve güvenli yürütülebilmesi için aşağıdaki kuralların ve tedbirlerin esas alınmasına;

  1. Üniversitemizin bütün akademik birimlerinde eğitim ve öğretimin, 5i dersleri (Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve İngilizce) hariç, yüz yüze yapılmasına, bu şartın uygulamalı ve teorik dersler için de geçerli olmasına ancak salgının seyri ve fizikî koşulların da gerektirmesi halinde ilgili akademik birimlerin yetkili kurullarının kararı ile derslerin bir kısmının veya tamamının çevrimiçi imkanlarla yürütülmesine,
  2. Salgının seyri ve fizikî koşulların gerektirmesi durumunda yüz yüze yapılacak uygulamalı dersler, dersin ve programın şartları ve imkanları da göz önünde bulundurularak ilgili akademik birimlerin yetkili kurullarının kararı ile dönüşümlü veya seyreltilmiş olarak yapılabilmesine, aynı durumun öğrenci sayısının kalabalık olduğu teorik derslerde de uygulanabilmesine,
  3. Seyreltilmiş veya dönüşümlü eğitim yapılan sınıflarda fizikî imkanlarda sıkıntı olmaması için ders saatinin 35 dk.dan az olmamak kaydıyla kısaltılabilmesine ve blok ders yapılmamasına,
  4. Teorik veya uygulamalı derslerin ara sınav, dönem sonu sınavı, bütünleme sınavı ve tek ders sınavlarının yüz yüze yapılmasına,
  5. Akademik takvimimizin emrettiği süreler içinde Üniversitemizde eğitim-öğretim faaliyetlerinin bütün personelin ve öğrencilerimizin güvenlik ve sağlığını tehdit etmemesi için akademik ve idari personelin ve öğrencilerin COVID19 salgınına karşı aşıyla korunması hayati önem taşıdığından ilgili paydaşların yönetim birimleri tarafından aşılanma konusunda teşvik edilmesine,
  6. COVID19 salgınından korunmanın temel koşulunun maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymak olduğu göz önünde tutulduğunda, Üniversitemizin kapalı mekanlarında maske, mesafe ve temizlik koşulların mecbur tutulması, sınıf ve laboratuvarların temizlik ve havalandırılmalarına azami dikkat edilmesine, derslerde sürekli konuşmak zorunda olan ders sorumlularının istemeleri durumunda maske yerine siperlik takabilmelerine,

7.Üniversitemizin bütün binalarına – akademik ve idari personel ile öğrenciler dahil- HES KODU kontrolü yapılarak ilgililerin alınmasına HES KODU olmayanların binalara alınmamasına, ilgili birimler tarafından bütün personelden ve öğrencilerden aşı kartlarının istenmesine,

  1. Aşı kartı olmayan öğrencilerden en geç 72 saat önceden alınan PCR testi istenmesine, testi veya aşı kartı olan öğrencilerin maske, mesafe ve temizlik koşullarına uymak şartıyla derslere katılabilmelerine,
  2. 7 ve 8. Maddedeki koşulların Üniversitemizin bütün sosyal tesislerinde ve spor tesislerinde de titizlikle uygulanmasına,
  3. Yüz yüze veya çevrimiçi eğitim faaliyetlerinde Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği’nin gerektirdiği devam şartının özenle takip edilmesine,

        Oy birliğiyle karar verilmiştir.

NOT: Mezun durumunda olan öğrenciler için transkript ve diploma erken verilebilir.

Akademik Takvim

TR