Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

07.07.2021 tarih ve 2021/13-06 sayılı senato kararı

KARAR NO: 2021/13-06: Üniversitemiz bünyesinde yer alan programlar arasında çift anadal programı açılması ve yürütülmesine ilişkin usul ve esasları içeren, “Çift Anadal Programı Yönergesi ile ilgili Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 06.07.2021 tarih ve E.75532 sayılı yazısı ve ekinin görüşüldü.

          Yapılan görüşmeler sonucunda; Üniversitemiz bünyesinde yer alan programlar arasında çift anadal programı açılması ve yürütülmesine ilişkin usul ve esasları içeren, “Çift Anadal Programı Yönergesi’nin hazırlanan yeni şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Çift Anadal Yönergesi

TR