Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

01.06.2021 tarih ve 2021/11-06 sayılı senato kararı

KARAR NO: 2021/11-06: Üniversitemiz Enerji Yönetim Birimi Yönergesinin oluşturulması konusu görüşüldü.

              

             Yapılan görüşmeler sonucunda; Üniversitemiz Enerji Yönetim Birimi Yönergesinin hazırlanan ekteki şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Enerji Yönetim Birimi Yönergesi

TR