Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

01.06.2021 tarih ve 2021/11-05 sayılı senato kararı

KARAR NO: 2021/11-05: Üniversitemiz bünyesinde Araştırma ve Yayın Destek Koordinatörlüğü’ nün kurulması ve Yönergesinin oluşturulması konusu görüşüldü.

              

             Yapılan görüşmeler sonucunda; Üniversitemiz bünyesinde Araştırma ve Yayın Destek Koordinatörlüğü’ nün kurulmasına, yönergesinin hazırlanan ekteki şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Araştırma ve Yayın Destek Koordinatörlüğü Yönergesi

TR