Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

01.06.2021 Tarih ve 2021/11-04 sayılı senato kararı

KARAR NO: 2021/11-04: Üniversitemiz İnsan Kaynakları Politikasının belirlenmesi ile ilgili Personel Daire Başkanlığı’ nın 12.04.2021 tarih ve E.66587 sayılı yazısı ve eki görüşüldü.

              

             Yapılan görüşmeler sonucunda; Üniversitemiz İnsan Kaynakları Politikasının hazırlanan düzeltilmiş ekteki şekliyle kabulünün uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

İnsan Hakları Politikası

TR