Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

01.06.2021 tarih ve 2021/11-03 sayılı senato kararı

KARAR NO: 2021/11-03: Üniversitemiz Eğitim-Öğretim, Araştırma, Toplumsal Katkı, Kalite ve Uzaktan Eğitim süreçlerine ilişkin politika beyanlarının yürürlük onayı açısından değerlendirilmesi ile ilgili Kalite Koordinatörlüğü’ nün 25.05.2021 tarih ve E.71289 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü.

              

             Yapılan görüşmeler sonucunda; Üniversitemiz Eğitim-Öğretim, Araştırma, Toplumsal Katkı, Kalite ve Uzaktan Eğitim politikalarının hazırlanan ekteki şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Araştırma Politikası

Eğitim-Öğretim Politikası

Kalite Politikası

Toplumsal katkı Politikası

Uzaktan Eğitim Politikası

TR