Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

16.03.2021 tarih ve 2021/06-05 sayılı senato kararı

 

KARAR NO: 2021/06-05: Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi’ nin oluşturulması konusu görüşüldü.

 

                 Yapılan görüşmeler sonucunda; Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi’ nin ekteki şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Bilimsel Araştırmalar Projeleri Uygulama Yönergesi

TR