Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

16.03.2021 tarih ve 2021/06-04 sayılı senato kararı

KARAR NO: 2021/06-04: Üniversitemiz Bilgisayar, Ağ ve Bilişim Kaynakları Kullanım Yönergesi ile ilgi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’ nın 05.03.2021 tarih ve E.63603 sayılı yazısı ve ekli yönerge görüşüldü.

 

                 Yapılan görüşmeler sonucunda; Üniversitemiz Bilgisayar, Ağ ve Bilişim Kaynakları Kullanım Yönergesi’nin ekteki şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Bilgisayar, Ağ ve Bilişim Kaynakları Kullanım Yönergesi

TR