Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

03.03.2021 tarih ve 2021/05-09 sayılı senato kararı

KARAR NO: 2021/05-09: Üniversitemiz Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu yönergesinin oluşturulması konusu görüşüldü.

                 

                 Yapılan görüşmeler sonucunda; Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu yönergesinin hazırlanan ekteki şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Sosyal ve Beşeri bilimler Araştırmaları Etik Kurul Yönergesi

TR