Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

03.03.2021tarih ve 2021/05-04 sayılı senato kararı

KARAR NO: 2021/05-04: Üniversitemiz Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru, Kabul ve Kayıt İşlemlerine İlişkin Yönerge ile ilgili Uluslararası Öğrenci Ofisi’nin 02.03.2021 tarih ve E.63219 sayılı yazısı görüşüldü.

                 

                 Yapılan görüşmeler sonucunda; Malatya Turgut Özal Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru, Kabul ve Kayıt İşlemlerine İlişkin Yönerge’nin hazırlanan ekteki şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Yabancı uyruklu Öğrenci Kabul ve Kayıt İşlemlerine İlişkin Yönerge

TR