Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

03.03.2021 tarih ve 2021/05-03 sayılı senato kararı

KARAR NO: 2021/05-03: Üniversitemiz Yükseköğretim kalite güvence çalışmaları kapsamında kurum bünyesinde kalite ekseninde yürütülen çalışmaların sistem boyutunda konumlandırılması ve işleyişini düzenleyen Üniversitemiz Kalite Güvence Yönergesi’nin oluşturulması ile ilgili Kalite Koordinatörlüğü’nün 01.03.2021 tarih ve E.63111 sayılı yazısı görüşüldü.

                 

                 Yapılan görüşmeler sonucunda; Malatya Turgut Özal Üniversitesi Kalite Güvence Yönergesi’nin hazırlanan ekli şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Kalite Güvence Yönergesi

TR