Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

03.03.2021 tarih ve 2021/05.02 sayılı senato kararı

KARAR NO: 2021/05-02: Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitimi ve Sınav Yönergesi’nin oluşturulması ile ilgili Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 23.02.2021 tarih ve E.62678 sayılı yazısı görüşüldü.

                 

                 Yapılan görüşmeler sonucunda; Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitimi ve Sınav Yönergesi’nin hazırlanan ekli şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Yabancı Dil Eğitimi ve Sına Yönergesi

 

TR