Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

03.03.2021 tarih ve 2021/05-01 sayılı senato kararı

KARAR NO: 2021/05-01: Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’nin revizyonu konusu ile ilgi Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğü’nün 17.02.2021 tarih ve E.62213 sayılı yazısı görüşüldü.

                 Yapılan görüşmeler sonucunda; Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’nin düzenlenen ekli şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Ve Atama Yönergesi

TR