Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

21.01.2021 tarih ve 2021/02-02 sayılı senato kararı

KARAR NO: 2021/02-02: Üniversitemiz ortak dersler altında öğrencilerin seçmeli ders olarak alabileceği “Gönüllülük Çalışmaları” dersinin Üniversite Ortak Seçmeli Ders Havuzuna dahil edilmesi teklifi ile ilgili Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 19.01.2021 tarih ve E.059625 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü.

 

                 Yapılan görüşmeler sonucunda; Üniversitemiz Seçmeli Dersler Yönergesi hükümlerine göre öğrenim gören öğrencilerin eğitim öğretim süreleri boyunca önlisans programlarında 2 AKTS’ lik (1 ders), lisans programlarında 4 AKTS’ lik (2 ders) seçmeli dersi alma zorunluluğu bulunmaktadır. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokol yükümlülükleri arasında “Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının gönüllülük faaliyetlerine katılımlarının arttırılması amacıyla gönüllülükle ilgili çalışma, seminer ve derslerin desteklenmesi hususunda yükseköğretim kurumlarına tavsiyede bulunur.” maddesi yer almaktadır. Tüm bu gerekçeler göz önünde bulundurularak ortak dersler altında bütün öğrencilerin seçmeli ders olarak alabileceği “Gönüllülük Çalışmaları” dersinin Üniversite Ortak Seçmeli Ders Havuzunda okutulmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

 

TR