Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Genel Sekreter Yrd.

Öğr. Gör. Abuzer YEŞİL
Genel Sekreter Yardımcısı
TR