Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Birim Hakkında

Malatya Turgut Özal Üniversitesi 18 Mayıs 2018  tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7141  Sayılı “Yükseköğretim Kanunu İle Bazı kanun Ve kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına  Dair Kanunun Ek Madde 181. Maddesi gereği  kurulmuştur.

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamesinin 27. maddesi uyarınca Genel Sekreterlik, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı ve bağlı birimlerden oluşmaktadır

 

TR